बंदिस्त तरी बिनभिंतीची आगळी शाळा!

    
 

लक्ष्मीनारायण हायस्कूल बिबवणे, ता. कुडाळ येथील समूहगान ऐकल्यानंतर श्री. माधव देशपांडे, सोलापूर यांनी दै. लोकमत मध्ये लिहिलेला लेख सोबत जोडत आहोत.