सुधारित शेती व पूरक व्यवसायांचा ‘निवजे पॅटर्न’

    
|

कुडाळ तालुक्यातील ‘निवजे’ या गावाने लोकसहभागातून ‘भगीरथ ग्रामविकास प्रतिष्ठान’च्या सहकार्याने गेली ५ वर्षे आर्थिक उन्नतीचे जे प्रयोग केले आहेत, त्याची यशोगाथा दि. २५ सप्टेंबर २०२० रोजीच्या ‘Agrowon’ या वृत्तपत्रात आली होती. ती सोबत जोडत आहोत.


Bhagirath - 1 _1 &nb