आधुनिक उंदीरवाला गणपती

    
|
   ज्ञानाधारित सामाजिक, शाश्वत आणि आर्थिक विकास करणे ही ‘भगीरथ’ची मूळ विचारधारा सन २०१८-२०१९च्या वार्षिक अहवालाच्या मुखपृष्ठावर होती. यावर्षीचा वार्षिक अहवाल दृकश्राव्य माध्यमातून लवकरच आपल्या भेटीला येईल.
 Annual Report 2018-19