Micro Entrepreneurship

समूह शक्तीचे प्रतिक म्हणजे झारापचा गोल्डन समूह

The symbol of group power is the Golden Group of Zarap..

शाश्वत विकासासाठी मधुमक्षिकापालन महत्त्वाचे

Beekeeping is important for sustainable development, Bhagirath Activity ..

पर्यावरणपूरक गणेश

Eco-Friendly Ganesha Activity..

पर्यावरणाचे चक्र शिवणयंत्र

Help to get sewing machine ..

दिव्यांगांच्या आत्मसन्मानासाठी शिवणयंत्र योजना

Sewing machine scheme for self-esteem of the disabled..

भाताची गिरण रोजगाराचे साधन

Financial help to farmer for purchasing rice mill ..

भाताची तोरणे बनविणे हे रोजगाराचे नवे साधन बनू शकते.

Micro Entrepreneurship..

सिद्धी व्यंकटेश काजू फॅक्टरीची गोष्ट

Bhagirath Cashew Unit Distribution Activity ..

ईको-फ्रेंडली गणेश मूर्ती प्रदर्शन व स्पर्धा संपन्न

Bhagirath Eco Friendly Ganesha Activity ईको-फ्रेंडली गणेश मूर्ती प्रदर्शन व स्पर्धा संपन्न..