Women Empowerment

ताई सायकल शिकताना दादाने आनंदाने टाळी वाजवणं, हे जागतिक महिला दिनाच्या पूर्व सप्ताहामध्ये खूप सूचक आहे. एक छोटी कृती मोठा संदेश देऊ शकते. जिल्ह्यातील ७५ शाळांमध्ये सायकल प्रशिक्षणाचा प्रयोग होत आहे.

ताई सायकल शिकताना दादाने आनंदाने टाळी वाजवणं, हे जागतिक महिला दिनाच्या पूर्व सप्ताहामध्ये खूप सूचक आहे. एक छोटी कृती मोठा संदेश देऊ शकते. जिल्ह्यातील ७५ शाळांमध्ये सायकल प्रशिक्षणाचा प्रयोग होत आहे...

Women empowerment

Along with the main earner of the family, his companion of life is also equally important. Women of the villages were lacking confidence despite having skills. Bhagirath team understood the need and gave a small push to women so that they can contribute t..