Women Empowerment

बचतगटांसाठी कुक्कुटपालन प्रशिक्षण

Poultry Training for SHG group, Bhagirath Activity ..

शिवणयंत्रे बनतील कुटुंबाचा आधार

Women Empowerment Activity Bhagirath..

कौशल्य विकासाला शिवणयंत्रामुळे गती प्राप्त होईल.

Bhagirath Pratishthan's Skill Development Initiative for Women Empowerment..

कुकरच्या शिट्टीची आत्मनिर्भरतेला साद!

Cooker Distribution Programe in Sindhudurg ..

अर्थचक्र सुरु होण्यासाठी चिपळूणला शिवणयंत्र वितरण

Chiplun Flood Disaster Relief work Activity, Distribution of Sewing Machines for Woman Empowerment in Chiplun ..

एका अंडी उबवणूक केंद्राची गोष्ट

Bhagirath Poultry Activity एका अंडी उबवणूक केंद्राची गोष्ट ..

विकासाचे चक्र... शिवणयंत्र

Bhagirath Activity विकासाचे चक्र... शिवणयंत्र..

आंबेगावातील मासे विक्री करणाऱ्या महिलांचे श्रम वाचले. / The Labour saved is income raised

Bhagirath activity..

शिवणयंत्रासाठी मदतीचा हात

sewing training..