Agriculture

शेतीमधील यांत्रिकीकरणाचा शुभारंभ

New technology and methodology use in rice cultivation ..

निवजे गावामध्ये SRI भात पिकाच्या शेतीशाळेचा श्री गणेशा

Rice Cultivation by SRI Method..

“धरतीच्या कुशीमध्ये बीय बियानं निजली, वऱ्हे पसरली माती जशी शाल पांघरली..” – बहिणाबाई

Agriculture Activity, Village Kunkavan Horticulture Farming..

भात लागवडीची ‘श्री’ पद्धत

भात लागवडीची ‘श्री’ पद्धतभाताच्या सुधारित SRI (System of Rice Intencification) अर्थात सघन पद्धतीची भात लागवडीमुळे भात उत्पादकांना कमी खर्चात, कमी वेळेत तसेच मजुरी, बियाणे व निविष्ठांत बचत होवून उत्पादन वाढविणे शक्य झाले आहे. या भात लागवडीच..

Agriculture

In last few years, the main income source of villages- Agriculture; had started trembling. With traditional ways of farming, degraded soil quality and depleted water resources, it was becoming highly difficult to make farming profitable. As a result of le..