Agriculture

भात लागवडीची ‘श्री’ पद्धत

भात लागवडीची ‘श्री’ पद्धतभाताच्या सुधारित SRI (System of Rice Intencification) अर्थात सघन पद्धतीची भात लागवडीमुळे भात उत्पादकांना कमी खर्चात, कमी वेळेत तसेच मजुरी, बियाणे व निविष्ठांत बचत होवून उत्पादन वाढविणे शक्य झाले आहे. या भात लागवडीच..

Agriculture

In last few years, the main income source of villages- Agriculture; had started trembling. With traditional ways of farming, degraded soil quality and depleted water resources, it was becoming highly difficult to make farming profitable. As a result of le..